Overdenking kennismakingsavond

Oei, ik groei!
(Korte overdenking van Jan Heerikhuisen gebaseerd op een preek van Jos Douma van 19 maart 2014, te vinden op internet: https://mijnpreekplek.wordpress.com/2014/03/19/samen-volledig-toe-groeien-naar-christus-preek)

Het thema van het bijbelstudieweekend Vierhouten van 9 t/m 11 oktober 2015 is Oei, ik groei!

1 Petrus 2 vers 2: “verlang als pasgeboren zuigelingen naar de zuivere melk van het woord, opdat u daardoor groeit en uw redding bereikt.”

Als je op internet ‘Oei ik groei’ intikt zie je veel over de ontwikkeling van baby’s naar peuter en kleuter. Er is een boekje dat die titel heeft en daarin wordt beschreven:  Hoe gaat het nou precies met de groei? Bij onze pasgeboren baby’s houden we die groei heel nauwkeurig bij, zijn we er als ouders intensief mee bezig. De baby moet wel een beetje binnen de groeicurve blijven.

Hoe gaat dat dan met de geestelijke groei van een christen? Wat verwachten we als het om die groei gaat? Hoe meten we die groei? Bij een baby is dat vrij eenvoudig te meten, maar hoe meet je dat nou bij een christen? Met je baby ga je regelmatig naar een consultatiebureau. Gaan we als christen wel eens naar een plek die je zou kunnen vergelijken met het consultatiebureau? Om daar eens de vraag te stellen: “Hoe is het nu met mijn geestelijke groei? Kun je daar iets over zeggen?”

Als de groei niet goed gaat en de peuter een groeiachterstand krijgt, maken we ons zorgen. Maar als onze eigen geestelijke groei achterblijft, als daar geen ontwikkeling in zit – maken we ons dan ook zorgen?

Ik wil daar kort met jullie over nadenken aan de hand van de volgende tekst uit Efeziërs 4 vers 15: “Dan zullen we, door ons aan de waarheid te houden en elkaar lief te hebben, samen volledig toe groeien naar hem die het hoofd is: Christus.”

En daarbij denk ik aan vier dingen die in die tekst voorkomen:

  1. We groeien richting Christus;
  2. We groeien door waarheid en liefde;
  3. We groeien volledig in alle opzichten;
  4. We groeien samen.
  1. Groeien richting Christus

Het is het intense verlangen van de Heilige Geest dat er een richting in ons leven zit, en die richting is Christus. De Heilige Geest beleeft er ongelofelijk veel vreugde aan als mensen dichterbij Christus komen. Dat we steeds meer op Jezus gaan lijken. We meer gaan denken zoals Hij denkt. We meer gaan voelen zoals Hij voelt. We gaan doen wat Hij gedaan heeft. En waarom gaan we meer en meer op die manier denken, voelen en doen? Omdat als je naar Hem toegroeit Hij steeds groter, mooier, belangrijker, bewonderenswaardiger voor je wordt, in alles wat hij is.

  1. Groeien door waarheid en liefde

Als je wilt weten hoe je moet groeien, let dan op waarheid en liefde. Dat wil nog wel eens mijlenver uit elkaar liggen. Maar we groeien naar Christus als we liefdevol de waarheid spreken. En weet je wat waarheid is? Dat God deze wereld gemaakt heeft, dat Hij bestaat en dat Hij een God is die lief heeft. Waarheid is dat God ons allemaal één voor één geschapen heeft en dat Hij in ons allemaal een verlangen heeft gelegd die op Hem gericht is. Jezus zegt: ‘Ik ben de weg de waarheid en het leven.’ Waarheid en liefde zijn zo belangrijk dat ze helemaal bij elkaar gehouden moeten worden willen we kunnen groeien. Je kunt niet alleen door liefde groeien en je kunt ook niet alleen door de waarheid groeien. Je groeit alleen door de liefdevolle waarheid en door de ware liefde van God.

  1. We groeien volledig in alle opzichten

Als wij toegroeien naar Christus en als we dat op een volledige manier doen, dan heeft dat effect op je denken en op je voelen en op alles wat je doet. Dus het is niet alleen maar je hart, of alleen maar je verstand, en ook niet alleen maar wat je doet, maar dat allemaal in samenhang wordt aangeraakt in dat groeiproces waar de Heilige Geest mee bezig is.
Wij groeien in alle opzichten: wij groeien in ons karakter, wij groeien in onze keuzes die we maken, het heeft effect op waar we belangstelling voor hebben. Die groei gaat ook over groei in geloof, hoop en liefde. Het gaat over groei in de hoogte en breedte en de lengte en in de diepte. Daar heeft het allemaal betrekking op. Dus de groei waar de heilige Geest ons in brengt is allesomvattend als het gaat om ons leven.

  1. We groeien samen

Als je naar het consultatiebureau gaat is het volstrekt irrelevant hoe lang dat andere kindje is. Dat heeft niks met jouw kindje te maken. Het gaat echt om een individueel proces. Joúw kindje groeit. Maar als wij in de Bijbel zoeken wat groeien is, dan is groeien altijd iets wat sámen gebeurt. We groeien samen. We zullen samen volledig toegroeien naar Hem die het hoofd is, dat is Christus.  Hoe verschillend we allemaal ook zijn. Dat maakt het zo mooi, dat maakt ons rijker, maar het is ook een uitdaging (niet iedereen denkt hetzelfde over de manier van geloven en het geloof zelf), maar je groeit er wel van. Iets eerder in de brief aan de Efeziërs, hoofdstuk 3 vers 18 en 19, staat: ‘Dan zult u met alle heiligen’, dus niet met een paar heiligen die er toevallig hetzelfde over denken als jij, ‘dan zult u samen met alle heiligen de lengte, de breedte, de hoogte en de diepte kunnen begrijpen. De liefde van Christus kennen die alle kennis te boven gaat. Opdat u zult volstromen met Gods volkomenheid.’ De volkomenheid van God en de volheid van Jezus Christus, daar stroom je dan mee vol!

Afsluiting

Nou, ik heb nogal wat in een paar minuten gezegd. Ik denk dat er hier wel mensen zullen zijn die denken: Als ik dat hoor, ik ben er nog lang niet. Ja, inderdaad we zijn er nog niet. We zullen blijven groeien totdat we bij God zullen zijn. Of mensen die denken: Ik val iedere keer weer terug. Ik groei nu al een tijdje niet door … vul maar in. Die gedachten heb ik ook gehad. En ze zullen nog wel eens boven komen. Maar ik weet dat ik altijd bij Hem mag komen en alles bij Hem mag neerleggen wat niet goed is en het daar ook mag laten. Omdat ik door zijn vergoten bloed en zijn gebroken lichaam in Hem vrij mag zijn.

Ik weiger  nog te denken wat er niet is, wat ik niet heb. Ik wil Jezus zien, meer en meer. Meer en meer zijn liefde en waarheid zien in mezelf en in jullie. Genieten van de gesprekken met elkaar, zelfs als de onderwerpen moeilijk en zwaar zijn. Me daar op richten. Dan weet ik zeker dat ik zal groeien en jij ook zal groeien. En dit bijbelstudieweekend is er om elkaar daar bij te helpen.

 

Vraag

Hoe ben je al gegroeid en in welke richting groei jij nu?
(Wees niet te hard voor jezelf en denk groot van God. Je bent hier, dus er moet al groei zijn)