Hans Maat

hmaat

Hans Maat is de bevlogen directeur van het Evangelisch Werkverband. Lang werkte hij in leidinggevende functies in het onderwijs en het landelijke jeugdwerk van de HGJB en de Wittenberg. Hij gaf toerusting aan tienduizenden jongeren, jeugdleiders en kerken/oudstenraden. Na de pedagogische academie studeerde hij onderwijskunde en later theologie.

Hij dorst naar meer van God en naar de krachtige werking van de Heilige Geest in zijn leven. Hans wordt gedreven door het diepe verlangen naar een reformatie.

De positie bij het Evangelisch Werkverband stelt hem in staat om voorgangers te dienen en te bemoedigen. Met name de traditionele kerk, hij werkt vooral voor de PKN, heeft zijn hart. Daarbij is de kruisbestuiving tussen tradities en de onderlinge eenheid zijn doel. Hans is ook oprichter en liedschrijver van de bekende band Sela, samensteller van de bundel Hemelhoog en schreef vele liederen, waaronder bekende als ‘Ik zal er zijn’, ‘Heer wijs mij uw weg’ en ‘Gebed om zegen’.