Ds. Jack Nugter

jnugter

Ds. Jack Nugter

Jack Nugter en zijn vrouw Nel zijn erg jong getrouwd. Hun leven werd gedomineerd door alcohol, drugs en vechtsporten. Na 15 jaar een slecht huwelijk gehad te hebben, veranderde hun leven radicaal. In december 1987 kwam Nel tot geloof in de Heer Jezus Christus. Ze werd een nieuwe schepping, zoals in 2 Korinthe 5 vers 17 staat. Jack had daar in het begin geen problemen mee, maar later begon hij het geloof van haar te haten. Dat bracht strijd in ons huis teweeg, licht tegenover duisternis.

In februari 1988 liet de Heer Jack Nugter in een droom zien dat hij zou sterven als hij bleef leven zoals hij leefde. Die nacht werd hij heel erg bang. Nel vertelde hem dat er een uitkomst was; Jezus Christus! In de eerste instantie wilde hij zichzelf niet overgeven aan Hem, maar later bad hij tot Hem en… Hij luisterde. Die nacht werd Jack behouden. Het kostte hem twee jaar om mijn draai te vinden in het leven als christen. Halleluja, Amen! In februari 1990 liet de Heer hem zien dat het niet alleen tijd was om zijn hart aan Hem te geven, maar zijn hele leven. Hij deed dat, en het veranderde hem! Jack en Nel begonnen samen mee te draaien in de bedieningen in de kerk, evangelisatie, onderwijs aan jeugdgroepen. In 1993 verhuisden ze naar Andijk omdat ze aangenomen werden bij de hulporganisatie Dorkas om presentaties op scholen en ik kerken te verzorgen. Daar hebben ze veel geleerd en, vanwege het verhuizen, werden ze lid van een gemeente in Bovenkarspel.

In oktober 1993, tijdens een zendingsconferentie van New Tribes Mission, riep de Heer hen voor de zending.
Vanaf augustus 1997 tot juli 1998 doorliepen we de Bijbelschool in Engeland.
Vanaf augustus 1998 tot juli 1999, de NTM-Zendingsschool in Amerika.
Vanaf augustus 1999 tot mei 2000 in Amerika het NTM-Taleninstituut.

Voordat ze naar Bolivia vertrokken werden ze door hun thuisgemeente“De Weg” (Westfriese Evangelie Gemeente) uit Grootebroek uitgezonden.

Augustus 2008 kwamen ze voor een kort verlof naar Nederland. Maar wegens omstandigheden hebben ze in januari 2009 moeten besluiten om langer in Nederland te blijven. Dit heeft echter langer geduurd dan zij konden beseffen. Vanwege een zware ziekte van Nel in januari 2010  zijn ze langer in Nederland gebleven. Na een jaar revalidatie en herstel, opende de Heere opnieuw de deur en zijn ze in november 2012 naar Bolivia teruggekeerd. Daar hebben we dan gewerkt tot december 2014.

Na enkele gesprekken en veel gebed wisten ze zich geroepen voor de functie van directie echtpaar op de Gospel for Europe Ministry School in Duitsland. Vanaf 1 januari 2015 hebben ze dat met hun gehele hart en leven gedaan. Jonge mensen vanuit het Woord onderwijzen en vooral Gods hart voor zending levend te maken. Vanwege verschillende omstandigheden en het besluit van het bestuur om de school te sluiten, is deze bediening per 2 augustus 2016 opgehouden.

Ds. Jack Nugter is geen onbekende voor het Bijbelstudieweekend Vierhouten. De eerste jaren verzorgde hij samen met ds. Foppe deze weekenden.