Bijbelstudieweekend 2018

Thema: ‘Een open Hemel’
Soms lijkt God zo dichtbij, ben je zo vol van zijn liefde.
Soms lijkt de hemel van koper en God zo almachtig, hoog verheven, zo ver weg.
Hoe ga je daar mee om?

De sprekers zijn:
Vrijdagavond: Miniconcert van Freek van de Brugge, leadzanger en gitarist van de band LEV over ‘Tussen vrees en veiligheid’;
Zaterdagmorgen: Willem Ouweneel over ‘Leren praten met God’. Hij heeft hier ook een boek over geschreven;
Zaterdagavond: Simon van Groningen over ‘Stoorzenders’ die het contact met God verstoren;
Zondagmorgen: Jack Nugter over ‘De schijnbare tegenstelling tussen de Almachtige en Liefdevolle Vader’.