Bijbelstudies 2016

God wil Jezus in jou zien

Gods wil Gehoorzamen

  • Simon van Groningen: Gods wil gehoorzamen (beluister)
  • Simon van Groningen: Vragen (beluister)

Bidden naar Gods wil

God wil dat niemand verloren gaat

  • Jack Nugter: God wil dat niemand verloren gaat (beluister)