Algemeen

Ieder najaar komen inmiddel zo’n 60 christenen samen in het Christelijk Vakantiehotel ’t Vierhouterbos te Vierhouten. Vooral gelovigen uit de Hervormde kerk van Katwijk aan Zee, maar ook andere stromingen zijn vertegenwoordigd en ze komen niet allemaal uit Katwijk.
De leeftijd is van 18 jaar tot 60, een gemêleerd gezelschap.

De afgelopen jaren zijn de volgende thema’s behandeld:
2010: ‘Jouw eerste liefde’
2011: ‘Wandelen met God’
2012: ‘Er is meer’
2013: ‘God met ons’
2014: ‘God regeert’
2015: ‘Oei, ik groei!’
2016: ‘Gods wil doen’
2017: ‘Strijd de goede strijd’.
Thema’s die vooral gaan over  je relatie met God en je naaste. Over het algemeen worden vier facetten van het thema in even zovele bijbelstudies belicht en via vragen in groepjes onderling  besproken.

Van de eerste christengemeente is in Handelingen 2 vs 44-47 geschreven:
“Allen die het geloof hadden aanvaard, bleven bijeen en hadden alles gemeenschappelijk. Ze verkochten al hun bezittingen en verdeelden de opbrengst onder degenen die iets nodig hadden.  Elke dag kwamen ze trouw en eensgezind samen in de tempel, braken het brood bij elkaar thuis en gebruikten hun maaltijden in een geest van eenvoud en vol vreugde.  Ze loofden God en stonden in de gunst bij het hele volk.”

Hier kun je ook iets van proeven in het bijbelstudieweekend. Het in vertrouwen met broeders en zusters praten over wie God voor je is en waar je mee worstelt, waar je blij van wordt. Het bidden met en voor elkaar. Het er voor elkaar zijn en zo elkaar opbouwen in geloof. God lofprijzen en aanbidden met muziek en zang. Maar ook simpelweg genieten van elkaar, de natuur en het eten.

Volgens ons een weekend dat smaakt naar meer!!!

Jaap en Marianne Nijgh
Jan en Heleen Heerikhuisen